บรรยากาศเส้นทางวิ่ง CJR2

จำนวนผู้สมัครตอนนี้

5 Km. เต็ม!! คน

10 Km. เต็ม!! คน

VIP เต็ม!! คน

กำหนดการวันงาน วันที่ 26 มกราคม 2563
04.30 น. ลงทะเบียน
05.15 น. อบอุ่นร่างกาย
05.30 น. พิธีเปิดงาน โดยประธานในพิธี
05.40 น. เข้าสู่พื้นที่การปล่อยตัว ระยะ 10 กิโลเมตร
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
05.50 น. เข้าสู่พื้นที่การปล่อยตัวระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร
06.00 น. ปล่อยตัวนักเดิน - วิ่งระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร
07.45 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล สำหรับผู้ชนะ
10.00 น. เปิดการจราจร