กำหนดการวันงาน วันที่ 26 มกราคม 2563
04.30 น. ลงทะเบียน
05.15 น. อบอุ่นร่างกาย
05.30 น. พิธีเปิดงาน โดยประธานในพิธี
05.40 น. เข้าสู่พื้นที่การปล่อยตัว ระยะ 10 กิโลเมตร
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
05.50 น. เข้าสู่พื้นที่การปล่อยตัวระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร
06.00 น. ปล่อยตัวนักเดิน - วิ่งระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร
07.45 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล สำหรับผู้ชนะ
10.00 น. เปิดการจราจร