ลงทะเบียน Chamni Jungle Run

วิ่งเพื่อคุณ เพื่อเรา เพื่อสังคม

ประเภทการลงทะเบียน


กรุณาเลือกประเภทการวิ่ง
แบบเสื้อ
กรุณาเลือกขนาดเสื้อ

กรอกข้อมูลลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลทางการแพทย์

กรณีท่านมีโรคประจำตัวโปรดระบุ *

การจัดส่ง


ประเภทการจัดส่ง
กรุณาเลือกประเภทการจัดส่ง *

ช่องทางการชำระค่าสมัคร
ธนาคารกรุงไทย สาขานางรอง ชื่อบัญชี Chamni Jungle Run 2

373-0-88128-0

กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอน
เงื่อนไขการลงทะเบียน

1.การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

2.กรณีมีโรคประจำตัว กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

3.การลงทะเบียน ขอให้สิทธิ์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด และ ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อนเท่านั้น

4.แจ้งชำระค่าลงทะเบียนตามที่ท่านสมัครเท่านั้น ( 1 ท่าน 1 เลขบัตรประชาชนสมัครได้ 1 ครั้ง )

5.กรุณาลงทะเบียน และ ตรวจสอบยอดที่ท่านต้องชำระให้เรียบร้อยก่อนการโอน

6.หลังปิดทำการลงทะเบียนแล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนประเภทการวิ่ง หรือ ขนาดเสื้อได้

กรุณาเลือกยอมรับเงื่อนไข