กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ รพ.ชำนิ

ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ รพ.ชำนิ


ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ รพ.ชำนิ

รายละเอียดตามไฟล์แนป


เอกสารแนป
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf Dowload
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย.pdf Dowload
รายละเอียดลักษณะ รถยนต์ตรวจการณ์.pdf Dowload
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.pdf Dowload