กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | งานสารสนเทศ

งานสารสนเทศ ทั้งหมด : 2


งานสารสนเทศนโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ โรงพยาบาลชำนิ
ลงประกาศวันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
งานสารสนเทศนโยบายการสำรองข้อมูล โรงพยาบาลชำนิ
ลงประกาศวันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ