กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป ทั้งหมด : 22


ข่าวสารทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
สรุปผลการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงจัดซื้อ จัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
ประกาศ: เจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 19 มีนาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 13 มีนาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ