กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป ทั้งหมด : 22


ข่าวสารทั่วไป
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2560 และ แผนป้องกันและปราบปราม ปี 2561 อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
คู่มือผลประโยนช์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรม อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 9 มกราคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 4 มกราคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 4 มกราคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
สรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 4 มกราคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ