กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ทั้งหมด : 13


รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงาน
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิดการแพทย์ ๑ อัตรา อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงาน
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง หนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๓ อัตรา อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ