กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับ ประกาศ วันที่
1 ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล : อ่านเพิ่มเติม 5 พฤศจิกายน 2564
2 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ รพ.ชำนิ : อ่านเพิ่มเติม 27 เมษายน 2564
3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลชำนิ ประจำปีงบประมาณ 2564 : อ่านเพิ่มเติม 8 ธันวาคม 2563
4 ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และขอประกาศขึ้นเว็บไซต์ : อ่านเพิ่มเติม 2 ธันวาคม 2563
5 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar Rooftop ) : อ่านเพิ่มเติม 26 ธันวาคม 2561
6 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% และระดับจังหวัด ๒๐% โรงพยาบาลชำนิ : อ่านเพิ่มเติม 14 พฤศจิกายน 2561
7 ขออนุมัติแผนจ้างเหมาบริการโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โรงพยาบาลภาครัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ : อ่านเพิ่มเติม 24 ตุลาคม 2561
8 ประกวดราคาจ้างเหมา ทำความสะอาดโรงพยาบาลชำนิ ประจำปีงบประมาณ 2562 : อ่านเพิ่มเติม 16 ตุลาคม 2561
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสร้าง : อ่านเพิ่มเติม 12 ตุลาคม 2561
10 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง : อ่านเพิ่มเติม 18 เมษายน 2561
11 ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ : อ่านเพิ่มเติม 2 กุมภาพันธ์ 2561
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560 : อ่านเพิ่มเติม 30 มกราคม 2561
13 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ : อ่านเพิ่มเติม 28 ธันวาคม 2560
14 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑ จากงบค่าเสื่อมโรงพยาบาลชำนิ : อ่านเพิ่มเติม 28 ธันวาคม 2560
15 ประกาศแผนจัดซื้องบลงทุน ๗๐%,๒๐%,๑๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ : อ่านเพิ่มเติม 4 ธันวาคม 2560
16 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรียงลำดับ ๕ โครงการ วงเงินมากสุด ตามแบบ สขร.๑ ไตรมาศ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : อ่านเพิ่มเติม 22 พฤศจิกายน 2560
17 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : อ่านเพิ่มเติม 22 พฤศจิกายน 2560