กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับ ประกาศ วันที่
1 ประกาศซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : อ่านเพิ่มเติม 23 มกราคม 2566
2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลชำนิ ประจำปีงบประมาณ 2566 : อ่านเพิ่มเติม 19 กันยายน 2565
3 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : อ่านเพิ่มเติม 19 กันยายน 2565
4 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงานโรงพยาบาลชำนิจำนวน 1 งาน : อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2565
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ : อ่านเพิ่มเติม 24 พฤษภาคม 2565
6 แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลชำนิ ประจำปีงบประมาณ 2565 : อ่านเพิ่มเติม 28 กุมภาพันธ์ 2565
7 ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล : อ่านเพิ่มเติม 5 พฤศจิกายน 2564
8 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ รพ.ชำนิ : อ่านเพิ่มเติม 27 เมษายน 2564
9 แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลชำนิ ประจำปีงบประมาณ 2564 : อ่านเพิ่มเติม 8 ธันวาคม 2563
10 ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และขอประกาศขึ้นเว็บไซต์ : อ่านเพิ่มเติม 2 ธันวาคม 2563
11 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar Rooftop ) : อ่านเพิ่มเติม 26 ธันวาคม 2561
12 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% และระดับจังหวัด ๒๐% โรงพยาบาลชำนิ : อ่านเพิ่มเติม 14 พฤศจิกายน 2561
13 ขออนุมัติแผนจ้างเหมาบริการโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โรงพยาบาลภาครัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ : อ่านเพิ่มเติม 24 ตุลาคม 2561
14 ประกวดราคาจ้างเหมา ทำความสะอาดโรงพยาบาลชำนิ ประจำปีงบประมาณ 2562 : อ่านเพิ่มเติม 16 ตุลาคม 2561
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสร้าง : อ่านเพิ่มเติม 12 ตุลาคม 2561
16 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง : อ่านเพิ่มเติม 18 เมษายน 2561
17 ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ : อ่านเพิ่มเติม 2 กุมภาพันธ์ 2561
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560 : อ่านเพิ่มเติม 30 มกราคม 2561
19 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ : อ่านเพิ่มเติม 28 ธันวาคม 2560
20 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑ จากงบค่าเสื่อมโรงพยาบาลชำนิ : อ่านเพิ่มเติม 28 ธันวาคม 2560
21 ประกาศแผนจัดซื้องบลงทุน ๗๐%,๒๐%,๑๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ : อ่านเพิ่มเติม 4 ธันวาคม 2560
22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรียงลำดับ ๕ โครงการ วงเงินมากสุด ตามแบบ สขร.๑ ไตรมาศ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : อ่านเพิ่มเติม 22 พฤศจิกายน 2560
23 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : อ่านเพิ่มเติม 22 พฤศจิกายน 2560