กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลงประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560

        


เอกสารแนป
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2560.pdf.pdf Dowload
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2560.pdf.pdf Dowload
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560.pdf.pdf Dowload